Estetyka Mostów 2011

Estetyka Mostów 2011


KOŁO NAUKOWE DROGOWCÓW I MOSTOWCÓW

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ


VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ESTETYKA MOSTÓW”


W dniach 13-15 kwietnia w Jachrance odbyła się VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Estetyka mostów” zorganizowana przez Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz Oddział Warszawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja została zorganizowana po raz pierwszy w 1994 r. I od tego czasu wpisała się już na stałe do kalendarza imprez branżowych. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób: reprezentanci świata nauki, biur projektowych, a także przedstawiciele firm producenckich i wykonawczych. Dodatkową liczną grupę słuchaczy stanowili członkowie Koła Studenckiego Politechniki Lubelskiej działającego przy SITK RP o/Lublin oraz Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych i Drogowych PL jak również studenci Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Gdańskiej.


Fot.1.

Podobnie do poprzednich, przedmiotem VII Konferencji była szeroko rozumiana estetyka budowli mostowych, dotycząca zarówno samych obiektów i ich wpływu kształtowania detali mostowych na odbiór estetyczny. Tematyka konferencji obejmowała również zagadnienia estetyczne dotyczące remontów i modernizacji istniejących obiektów mostowych, w tym także wymagających specjalnego potraktowania obiektów zabytkowych. Podczas tegorocznego spotkania uznani w świecie mostownictwa prelegenci zaprezentowali interesujące referaty, które były dobrym punktem wyjścia do gorących dyskusji. Przebieg konferencji składał się z pięciu sesji, z których każda była poświęcona innej tematyce.


Fot.2.

Druga sesja dotyczyła mostów zabytkowych ich historii i dziedzictwa m.in. ich przebudowy oraz odtwarzania historycznego wyglądu zabytkowych wiaduktów kolejowych. Duże zainteresowanie wśród studentów wywołał referat dotyczący mostów toruńskich.


Fot.3.

Kolejne referaty dotyczyły przepraw mostowych w przestrzeni miejskiej. Zaprezentowano m.in. Krakowską kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Ludwinów na Wiśle oraz omówiono nietypowe formy i konstrukcje kładek dla pieszych w centrum
miasta – propozycję kładki dla pieszych w Rzeszowie w kształcie koła, która spotkała się
z krytycznym głosem mieszkańców. Czwarta sesja poświęcona była szeroko rozumianemu projektowaniu przepraw-mostów portowych, obiektów drewnianych, kształtowaniu współczesnych mostów podwieszonych z uwzględnieniem zjawisk aerodynamicznych,
a także powiązaniu estetycznego i konstrukcyjnego kształtowania współczesnych podpór mostowych. Tematyka ostatniej sesji dotyczyła remontów, rekonstrukcji i wzmocnień obiektów: estetyki mostów skorodowanych, estetycznych aspektów wzmacniania drewnianych konstrukcji mostowych, wpływu uszkodzeń na estetykę konstrukcji mostowych.


Fot.4.

Celem konferencji było przedyskutowanie tych zagadnień i sformułowanie wymagań, które stawiane powinny być stawiane budowlom mostowym pod względami nie tylko technicznymi, które zazwyczaj są tylko brane pod uwagę. Zadaniem było również ugruntowanie w środowisku mostowców oraz uzmysłowienie instytucjom odpowiedzialnym za stan i rozwój mostownictwa w Polsce ważności estetyki, jej doniosłej roli humanistycznej
i społecznej.

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowej „Estetyka Mostów” została zwieńczona generalną dyskusją na tematy poruszone na wszystkich sesjach.


Fot.5.

Zarząd Koła naukowego Politechniki Warszawskiej zorganizował Spotkanie Zarządów KN w sprawie Porozumienia Kół Mostowych na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Z dziesięciu Kół Studenckich obecnych na konferencji pojawili się reprezentanci pięciu,
w tym z Warszawy, Rzeszowa, Poznania, Gdańska i oczywiście Lublina. Głównym tematem spotkania było omówienie zagadnienia związanego z powstaniem Stowarzyszenia zrzeszającego wszystkie studenckie Koła Mostowców. Miałoby ono na celu zwiększenie transferu wymiany informacji miedzy studentami oraz wspieranie studenckiego ruchu naukowego realizowanego obecnie w studenckich kołach naukowych. Dyskutowano również nad doborem logo oraz stworzeniem strony internetowej.

Po zakończeniu konferencji blisko 50 osób udało się na budowę Stadionu Narodowego. Etap budowy, jaki mogliśmy zobaczyć to między innymi montaż dachu ruchomego, montaż aluminiowych siatek w kolorach białych i czerwonych.


Fot.6.


Fot.7.


W pełni możemy się teraz zgodzić ze stwierdzeniem, że Stadion Narodowy staje się nowym elementem krajobrazu Warszawy.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli w najbliższej przyszłości, możliwość wzięcia udziału w konferencji naukowej lub techniczno-naukowej tej klasy, gdyż takie spotkania pozwalają poznać nie tylko bieżącą problematykę projektową czy wykonawczą, ale również wkroczyć z perspektywy widza w świat dziedziny nauki zajmującej się inżynierią.

Paulina Góra

Fot. Justyna Hanaj

Comments are now closed for this entry

Patronat Medialny

Reklama

Współpraca

Chcesz z nami współpracować?

Masz jakieś propozycje zmiany naszej strony?

Napisz maila! kndim@pollub.pl

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości